Akcor


Swegon Air Academy'nin iç iklimlendirmeye yenilikçi yaklaşımı ile Akcor tarafından hazırlanan el kitabına sahip olmak için bize ulaşın.


Yeni nesil Swegon çözümleri ile ilgili özel sunum istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Projenize bakalım, avantajlarımızı anlatalım!

BAYİ ARAMA
SERVİS ARAMA
Aramaya başlamak için marka ve şehir seçiniz.

Tüm yıl boyunca iç mekanlardaki rahat hava ortamı için büyüyen talepler ve bina masraflarını düşürme isteği bizi yeni yollar aramaya teşvik ediyor. Tavandaki hava kaynaklarından soğuk hava temin etme fikri en az serpantin kullanımı kadar çok iyi kanıtlanmış ve kabul edilmiştir. Bir odaya tavandan aynı anda hava ve sıcaklık sağlamak tabii ki yeni değil fakat çok yaygın da değildir. Bu durumda, arabaların içinde kullanılan iklim kontrolüne benzer bir birleşik sistem havalandırma, soğutma ve ısıtma için kullanılabilir.

Pazardaki yeni ürün çözümü bir odayı tavan ünitesi kullanarak havalandırmanın ve hem ısıtma hem de soğutma yapmanın çok uygun olduğunu göstermiştir. Soğutma ve ısıtma kangallarının aynı ünitede birleştirerek tüm bir yıl boyunca odadaki iklimi kontrol etmek mümkün olmaktadır, bu sisteme konfor modülü adı verilmektedir. Temin edilen ön hava ayrıca istenen iç iklimi sağlamak için gerekli olan çıkışı ve maksimum indüksiyon için itici gücü sağlar.

Yeni ürün radyatör, serpantin ve hava terminali özelliklerini birleştirmektedir.

1. serpantinin indüksiyon etkisi düşük ilk hava akışı ile yüksek çıkış sağlar.
2. Oda havasını hava terminalinin havasıyla sürekli olarak karıştırır.
3. Radyatörün ısıtma performansına sahiptir.

Bunların tümü 600 x 600 mm konfor modülünde paket halinde bulunmaktadır.

Tabii ki ürünün istenen iç mekan iklim şartlarını sağlaması çok gereklidir ve çok büyük önem taşır. En önemli gereksinimler;

1. Çalışma sıcaklığı
2. Uygulama altında bulunan bölgedeki hava hızı
3. Dikey sıcaklık farkı
4. Havalandırma verimi

1. Çalışma Sıcaklığı

Çalışma sıcaklığı odadaki ısı konforu derecesinin ölçümüdür. Basitçe ifade etmek gerekirse, çalışma sıcaklığı kabaca oda sıcaklığı ile çevre yüzeylerin radyant sıcaklığının ortalamasıdır. Kış mevsiminde çalışma sıcaklığı genellikle oda sıcaklığından 1-2 ºC düşük olur. 
Yüksek standartlara ulaşmak için, giyinme faktörünü düşünürsek çalışma sıcaklığı kışın 21 –23 ºC ve yazın 24 ºC – 25 ºC olmalıdır.  

2. Uygulama altında bulunan bölgedeki hava hızı

Rahatsızlık veren hava akışını önlemek için uygulama alanındaki hava hızı kış mevsiminde  0,15 m/s’yi, yaz mevsiminde ise 0,18 m/s’yi geçmemelidir. Aradaki fark ise insanların kışın hava akışına karşı daha hassas olmalarından kaynaklanmaktadır.

3. Dikey sıcaklık farkı

Ayak üşümesi gibi rahatsızlıkların önüne geçebilmek için dikey sıcaklık farkı çok yüksek olmamalıdır. Yüksek standartları karşılamak için yer yüzeyinden 0,1 m ile 1,1 m arasında ölçülen sıcaklıklar arasındaki farkın 2 K’yı geçmemesi gerekmektedir.  Bu sıcaklık değişimi odanın havalandırma verimi ölçüsü olarak da kullanılabilir. Eğer bu sıcaklık farkı fazla ise genellikle yerdeki hava yukarıdaki havadan daha kurudur.

4. Havalandırma verimi

Gerekli olan taze havanın ortama verilmesini ve insanların ve materyallerden açığa çıkan kötü havanın ortamdan taşınmasını sağlayabilmek için iyi bir havalandırma verimi gereklidir. Bu genelde hava değişim verimi % 40 civarında olduğu zaman sağlanır.

Konfor Modülü Tüm Bu İhtiyaçları Karşılar mı ?
Ele alınan belirli bir oda için yapılan ısı denge hesaplamalarını yürüterek tanımlanan çözümün belirli ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilebilir. Tipik bir odanın başlangıç noktası aşağıdaki resimde belirtilmiştir. 

 

Fig 1a

Fig 1b

Bu ofis odasının dış duvarları kuzeye bakmaktadır. Genişlik 2.5 m, uzunluk 4.5 m, yükseklik ise 2.7 m’dir. Dış duvar göreli olarak tipik K değerine ve düşük kalitede büyük pencereye sahiptir.

Çözüm
600 x 600 mm ölçülerinde bir konfor modülü ilk hava akış hızı 20 l/s olan bir odaya kurulmuştur. İlk hava akış sıcaklığı 20 ºC’dir. Tedarik suyu sıcaklığı 40 ºC ve dönüş suyu sıcaklığı 30 ºC’dir.
Bir insanın bu ofiste sabah 8:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında çalıştığını varsayalım. Hem ışık hem de bilgisayar ekipmanları için 100 W giriş ekleyelim. İç ısı üretiminin yararlarını azaltmak için kasten düşük ısıl yükler belirledik. Sıcaklık 23 ºC olarak alındı bu da çalışma sıcaklığının biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Enerji tasarrufu sağlayabilmek için odada kimse yokken akış normal akışın % 30’una düşürüldü.

Sonuçlar diyagramda gösterilmiştir.

Fig 2

Konfor modülü oda sıcaklığının 23 ºC’de tutulmasını ve çalışma sıcaklığının 21 ºC – 23 ºC civarında tutulmasını sağlıyor.

Yukarıdaki odanın verileri Akışkanlar Mekaniği Hesap modeline (CFD) girilirse, sıcaklık ve hava hızı odanın istenilen noktalarında taklit edilebilir. Havalandırma verimi de kontrol edilebilir. Bu istenilen alandaki sıcaklığın doğru seviyede olduğunu ve dikey sıcaklık farkının yerden 0,1 m ile 1,1 m arasındaki bölümünde de istenildiği gibi 2 K’ne kadar olduğunu doğrular. Bu örnekteki büyük, düşük kalitedeki pencere yüzünden aşağıya doğru bir soğuk hava akımı eğilimi vardır. Yeni binalarda ise daha kaliteli pencereler kullanıldığı için ve bu pencerelerin K değerleri en az 1 ile 1,5 arasında olduğu için bu binalarda aşağıya doğru soğuk hava dalgaları görülmemektedir.

Hava akış hızının 0,15 m/s’den yüksek olduğu tek noktalar konfor modülünün çıkışlarıdır ve eğer bir insanın tam üstündeyse rahatsızlık verebilir. Pencerelerden yere doğru olan soğuk hava akışı bile söz konusu bölgede izin verilen hava hızın üstüne çıkamaz.

CFD simulasyonlarının yardımı ile odanın tümünde değişik noktalarda havanın ne kadar eski olduğunu yani diğer bir deyişle odanın iyi havalandırılıp havalandırılamadığı anlaşılabilir.

Fig 3

Sarı ve kırmızı renkler en eski havayı, yani “ 20 dakikalık ” havayı temsil etmektedir. Isıtma durumunda da iyi bir karışımın ve temiz havanın sağlandığı görülebilir!

Tam oranlı test

Teoride modellerin tamamı iyidir – fakat doğal olarak bir çözümün pratikte nasıl işlediğini görmek isteriz. Bunu anlayabilmek için örnekte verilen odanın bir kopyası laboratuar ortamında inşa edildi.

Fig 4a

Fig 4b

Gerekli ölçümler yapıldı ve sonuçlar CFD simulasyonu ve teorik hesaplamalarla karşılaştırıldı.

1. Sıcaklık odanın her tarafında tek değerde ve belirli tavsiyeler dahilinde gayet olumlu değerlerdeydi. Yerden 0,1 m ile 1,1 m yükseklik arasında dikey sıcaklık farkı 0,5 – 0,8 K arasındaydı.

2. 0,1 m/s olan en yüksek hava hızı pencerenin altında ölçüldü, bu sonuç pencerenin kalitesinin kötülüğüne bağlıydı. Buna rağmen pencerenin altında bile hava hızı kabul edilebilir değerler arasındaydı.

3. Havalandırma verimi dikey sıcaklık farkını inceleyerek elde edilebilir. Tam ölçekli test çok küçük sıcaklık farkları göstermiştir, bu sonuç da havanın karışması ve havalandırılmasının gayet iyi olduğunu göstermektedir.

Termal denge hesapları, CFD simulasyonları ve tam ölçekli testlerin yardımıyla tavandan ısıtma sağlamak için konfor modülünün kullanılmasının çok iyi çalıştığını gördük. Örnekte seçilen ofis odası elde edilebilecek en uygun sonuçları vermesi için seçilmedi. Aksine gerçekte çoğu durumda koşullar bu örnektekine nazaran daha uygun oluyor – en azından yeni yapılmış ya da yenilenmiş binalarda bu durum böyle. Bu olaylarda sonuçlar konfor modülünün performansını daha açık bir şekilde göstermektedir.

Müşteri menfaatleri

Konfor modülü çok iyi bir şekilde ısıtma, soğutma ve havalandırma yapabiliyor, fakat bunu yapması için her hangi bir gerçek sebep var mı? Müşteri ve kullanıcılara her hangi bir menfaat sağlayabiliyor mu ?

Cevaplar:

1. Kurulum maliyetleri, kontrol ekipmanlı klima, borulu, valfli aktuatörlü radyatörlerle karşılaştırıldığında çok daha avantajlı ve çok daha az zaman alıyor.

2. Her hangi bir radyatör takılmasına gerek olmadığı için odanın dış duvarları donatım için serbest kalıyor. Bu da odanın daha çekici tasarlanabilmesini sağlıyor. Radyatörlerin yokluğu aynı zamanda dış duvarlardan daha az enerji kaybı anlamına geliyor.

3. Gömme kurulumlar ya da tavana monteleme daha esnek çözümlere ve fonksiyonellikle uyuşmayan çekici tasarım çözümlerinin ortaya çıkmasına izin veriyor.

4. Tüm iklim kontrol fonksiyonu tek bir sistemde birleştirildiğinden dolayı bakım ve onarım sorumluluğu belirlidir. Eğer bir şey düzgün gitmezse problemi çözebilmek için tek bir bölümle ilgilenmek yeterlidir. Büyüyen teknik karmaşa dünyasında bu beklenmedik maliyetleri ve bozulmayı önlemek için en önemli gelişmedir.

5. Konfor modülü kendi içinde kontrol ekipmanına sahiptir bu da lojistiği basitleştirir ve daha çabuk sevkıyat sağlar.

6. İklim kontrolü için fan coillerin tercih edildiği pazarlarda, iklim modülü bir çok ek yarar sağlar:
      - fana sahip olmadığı için sessizdir.
      - Filtre ya da hareket eden parçası olmadığı için daha az servise ihtiyaç duyar.
      - Kontrol ekipmanı, soğutma serpantininin soğutma işlemi sırasında kuru kalmasını sağladığı için drenaj tesisatına gerek kalmaz.
 
Tüm yıl boyunca sağlıklı bir iç mekan iklimi ve iyi bir konfor !

Taze hava saplamak ve ısıtma ve soğutma yapmak için konfor modülünü kullanarak tüm yıl boyunca sağlıklı bir iç mekan iklimine sahip olursunuz – tek bir ünite tüm iklim kontrol ihtiyaçlarını karşılar. Daha az kurulum maliyetleriyle, daha az işletim maliyetiyle ve onarım için daha basit sorumluluklarla bunu başarıyor – kim daha fazlasını isteyebilir ?

Conny Nilsson
Swegon Air Academy

Vefa Deresi Sokak Gayrettepe İş Merkezi No: 3/1 34349 Gayrettepe / İstanbul
Tel: (212) 327 91 91 | Faks : (212) 327 92 73 | E-Mail: info@akcor.com.tr
Tart New Media